Spotkanie z kuratorem

21 marca 2018 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia  i Wychowania OHP odbyło się spotkanie z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Panią Moniką Skórą.

Celem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka, przeciwdziałanie postawom demoralizującym, zapobieganie czynom karalnym oraz zapobieganie patologiom społecznym.

Młodzież została uświadomiona w kwestii potrzeby przestrzegania prawa, poznania podstawowych aktów prawnych stanowiących  o przestrzeganiu prawa, szczególnie została zwrócona uwaga na odpowiedzialność prawną nieletnich po ukończeniu przez nich trzynastego roku życia. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zadaniami kuratora zawodowego i społecznego w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, która popadła w konflikt z prawem.

Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji. Kurator sądowy chętnie udzielał odpowiedzi na licznie zadawane przez uczestników pytania dotyczące kodeksu karnego i specyfiki pracy kuratora.

Edyta Trębicka