Spotkanie w internacie

Dnia 23.09.2018 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczestników mieszkających w internacie ECKiW mieszczącym się przy ulicy Sikorskiego 5 w Białej Podlaskiej.

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor ECKiW OHP Pan Karol Sudewicz, Kierownik Internatu Pan Krzysztof Semeniuk oraz Kadra opiekuńczo-wychowawcza.

Celem spotkania było zapoznanie rodziców z regulaminem, statutem oraz  procedurami internatu. Została również przedstawiona działalność opiekuńczo-wychowawcza ECKiW OHP, planowane konkursy, możliwość uczestnictwa w projektach oraz inne przedsięwzięcia na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice zostali oprowadzeni po obiekcie, mieli okazję zobaczyć sale dydaktyczne, stołówkę, świetlicę, siłownię, salę muzyczną oraz warsztaty gastronomiczne.

Nasza młodzież wraz z instruktorem przygotowali słodki poczęstunek, który był doskonałą okazją do bliższego poznania rodziców z kadrą pedagogiczną ECKiW.

Kadra opiekuńczo-wychowawcza ECKiW OHP