Spotkanie informacyjne w ramach realizowanego projektu „Nasza przyszłość 2”

 
 
17 maja 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się spotkanie informacyjne w ramach realizowanego projektu: „Nasza przyszłość 2”. W spotkaniu uczestniczyli młodzi ludzie zainteresowani uczestnictwem w projekcie wraz ze swoimi opiekunami, pedagodzy oraz psycholodzy.
 
 
Podczas spotkania przedstawiono informacje na temat założeń projektu, kryteriów udziału, proponowanych form wsparcia jak również korzyści płynących z udziału w projekcie. Młodzi ludzie w trakcie spotkania wypełnili formularze zgłoszeniowe.
 
 
Po zakończonym spotkaniu trzyosobowa komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, wychowawca oraz psycholog ECKiW OHP w Roskoszy dokonała analizy dokumentacji zgłoszeniowej i zaprosiła wytypowane osoby na indywidualne rozmowy kandydatów z Komisją Rekrutacyjną, które przeprowadzone zostały w okresie od 19 do 21 maja br.
 
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji wyłoniona zostanie 10 osobowa grupa uczestników projektu.