Spotkanie informacyjne na temat możliwości współpracy z OHP

3 marca 2017 r. w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie „Obszary i perspektywy współpracy samorządów i przedsiębiorców z jednostkami OHP”. Spotkanie z udziałem przedstawicieli samorządów i przedsiębiorstw otworzył Starosta Bialski Mariusz Filipiuk. Lubelską Wojewódzką Komendę OHP reprezentowały Katarzyna Nowosad i Beata Kuwałek, które przybliżyły zakres działania jednostki. Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej Ewa Koziara przedstawiła cele i zadania jednostki w kontekście wsparcia młodzieży na rynku pracy.

Następnie pracownicy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprezentowali rolę edukacyjną jednostki oraz atrakcję turystyczną powiatu bialskiego, jaką jest wioska ginących zawodów. Wychowanie przez naukę i pracę oraz pomoc dla młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym omówił kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim. Na koniec pracownicy bialskiego CEiPM zaprezentowali działalność poszczególnych rodzajów świadczonych usług: refundacji wynagrodzeń i składek ZUS młodocianych pracowników, realizacji projektów europejskich, pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego.

Celem spotkania była m.in. promocja OHP i dotarcie z informacją o działaniach instytucji do adresatów działań i wszystkich, którzy mogą nawiązać współpracę i skorzystania z usług, jaki oferują OHP. Spotkanie zorganizowało bialskie CEiPM, ECKiW OHP w Roskoszy i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.