Spotkanie ewaluacyjne projektu „Nasi artyści bez granic”

W dniu 17 listopada 2011r. w Internacie ECKiW OHP w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Nasi artysci bez granic”, który odbył się w ramach Akcji 1.1. Programu „Młodzież w działaniu”.
 
W spotkaniu wzięli udział liderzy i uczestnicy wymiany, którzy na spotkanie zaprosili swoich rówieśników z ECKiW OHP. Młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach z pobytu we Francji, o korzyściach jakie dało im uczestnictwo w projekcie oraz wspólnie obejrzeli film przedstawiający występ uczestników przed publicznością.
 
Wymiana w ramach projektu odbyła się w dniach 25.07-01.08.2011r. w Dunière sur l’Eyrieux we Francji. Wzięła w niej udział 28-grupa młodzieży i liderów z Polski i Francji. Głównymi działaniami uczestników było przygotowanie scenariusza, dekoracji, charakteryzacji spektaklu, przygotowanie poszczególnych piosenek i scenek nawiązujących do tradycji i dziedzictwa narodowego swoich krajów a uwieńczeniem wymiany były dwa występy przed publicznością.