Specjalistyczna indywidualna opieka profilaktyczno-terapeutyczna

 
 
W dniach 28 – 30.06.2010 r. w ramach projektu: „Nasza przyszłość 2” odbywały się na terenie  ECKiW OHP w Roskoszy specjalistyczne indywidualne konsultacje profilaktyczno – terapeutyczne.
 
W tych dniach dyżur pełnił: psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień oraz specjalista ds. interwencji kryzysowej. Z indywidualnych konsultacji korzystali wszyscy uczestnicy projektu. W spotkaniach uczestniczyć mogli również rodzice.
 
 
Celem przeprowadzonych spotkań było między innymi nabycie wiedzy na temat zapobiegania i korygowania zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość usuwania przyczyn zachowań ryzykownych.