Rzuć palenie razem z nami

W dniu 20 listopada 2008 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej zorganizowała w kinie "Merkury" happening pod hasłem "Rzuć palenie razem z nami".
W imprezie uczestniczyli także wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Młodzież wykonała plakaty dotyczące szkodliwości i oddziaływania dymu tytoniowego na organizm człowieka. Przygotowano również konkurs wiedzy na temat szkodliwości palenia. Akcja miała na celu uświadomienie młodzieży konsekwencji palenia papierosów.

Na zakończenie spotkania młodzież częstowała się jabłkiem symbolizującym zdrowy tryb życia – Zamiast papierosa dawka witamin!