Ruszył projekt „Nasza przyszłość 2”

 
 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w dniu 31 maja rozpoczęło realizację ogólnopolskiego projektu „Nasza przyszłość 2”.
 
Pierwsze zajęcia, które zostały przeprowadzone na terenie jednostki to warsztaty motywacyjno – aktywizujące, ich celem była integracja młodzieży biorącej udział w projekcie, wzajemne poznanie oraz nawiązanie pozytywnego kontaktu.
 
 
Podczas wspólnej zabawy młodzi uczestnicy rozmawiali o tym, co jest potrzebne aby współpraca w grupie była dobra, ustalono również zasady, które będą obowiązywały podczas trwania wszystkich zajęć realizowanych w ramach projektu.
 
 
Kolejnym etapem realizowanego projektu będzie organizacja między innymi zajęć socjoterapeutycznych, wyrównawczych oraz spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem.
 
Projekt „Nasza przyszłość 2” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.