Ruszył projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności”

 
 
W dniach  30-31 maja 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHO w Roskoszy  rozpoczęto realizację projektu  "Młodzieżowa Akademia Umiejętności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
15 osobowa grupa młodzieży z Centrum wzięła udział w warsztatach grupowych oraz indywidualnych konsultacjach prowadzonych przez doradcę zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy w Białej Podlaskiej. Celem zajęć jest przygotowanie beneficjentów do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, wpojenie prawidłowych postaw i zachowań w trakcie poszukiwania pracy oraz zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
 
 
 
Po zakończeniu modułu z doradztwa zawodowego uczestnicy projektu będą mieli okazję skorzystać z  możliwości doskonalenia kwalifikacji zawodowych w ramach kursu zawodowego a także podszkolić znajomość języka angielskiego w trakcie kursu językowego.
 
W lipcu beneficjenci przystąpią do egzaminu sprawdzającego umiejętności zawodowe a najlepsi w poszczególnych zawodach zostaną zakwalifikowani do konkursu ogólnopolskiego.
 
Ostatnim  etapem projektu będzie dwutygodniowy staż  w zakładach pracy. Projekt potrwa do końca sierpnia br.
 
 
____________________________________________________________________________________
 
 
"Młodzieżowa Akademia Umiejętności"  to nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażany przez Ochotnicze Hufce Pracy w okresie maj – sierpień 2010.  Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 20 lat będących uczestnikami OHP.
 
Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 450 osób (180 dziewcząt i 270 chłopców) w wieku 16-20 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnienia. W trakcie jego trwania beneficjenci zostaną przeszkoleni przez doradcę zawodowego (warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne), podejmą naukę języka obcego a także wzbogacą się o dodatkowe kwalifikacje w trakcie kursów zawodowych.
 
Po zakończeniu powyższych szkoleń nastąpi weryfikacja umiejętności zawodowych podczas egzaminów regionalnych a dla zwycięzców w poszczególnych zawodach na egzaminie centralnym.
 
W tracie projektu młodzież ma zapewnione ubezpieczenie NW, posiłek oraz refundację kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne.