Ruszył projekt “Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”

 

 

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ruszyły 16 października 2012 r. działania w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”.

W projekcie bierze udział 15 osobowa grupa młodzieży kształcąca się w zawodzie kucharza.

Pierwsze zajęcia, które prowadzi doradca zawodowy Dorota Sorbian-Przybysz, to warsztaty preorientacji zawodowej obejmujące planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Ich celem jest pomoc w wytyczaniu kierunku dalszych działań w kontekście rozwoju zawodowego uczestników oraz przygotowanie ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Podczas zajęć opracowane zostały indywidualne plany działań dla każdego z uczestników projektu.

Kolejne zajęcia w ramach projektu to warsztaty aktywizacji zawodowej, których celem jest edukacja uczestników w zakresie wchodzenia i poruszania się na rynku pracy, wpojenie prawidłowych postaw i zachowań w trakcie poszukiwania pracy oraz zasad tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Na czas projektu młodzież ma zapewnione wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Koordynatorem projektu jest Małgorzata Zając a wychowawcą grupy Katarzyna Deneko.