Rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 6 czerwca 2018 roku w bialskim oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki odbyło się podsumowanie konkursu Żołnierze Wyklęci w walce o wolną Polskę 1944-1956. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy było jednym ze współorganizatorów konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Biała Podlaska.

Celem konkursu było odkrywanie prawdziwej historii Polski, upowszechnianie wiedzy historycznej, regionalnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy chcieli także przy tej okazji promować wartości, ideały i postawy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.

Konkurs  odbywał się w dwóch kategoriach: test wiedzy dla uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz praca plastyczna, wykonana w dowolnej technice i formacie, dla wszystkich zainteresowanych uczniów wyżej wymienionych szkół.

W konkursie wzięło udział ponad 300 uczniów. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w czterech kategoriach wiekowych: dzieci kl. 1-3, 4-8, gimnazjaliści oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Nagrody ufundowane przez sponsorów oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli organizatorzy a także władze miasta pod przewodnictwem Pana Dariusza Stefaniuka Prezydenta miasta Biała Podlaska.

Była to już trzecia edycja konkursu a mając na uwadze duże zainteresowanie młodzieży problematyką historyczną zaplanowano kolejną odsłonę w roku 2019.