Rozpoczęli nowy rok szkolny

Po ponad półrocznej przerwie nareszcie wracamy do tradycyjnej formy kształcenia. Warsztaty Praktycznej Nauki Zawodu Kucharza i Cukiernika oraz Internat Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. gen. Władysława Sikorskiego nr 5, wznawiają działalność.

Kadra pedagogiczna w ramach współpracy ze szkołami realizuje rekrutacje uczestników OHP w branżowych szkołach zawodowych w Białej Podlaskiej.

Ponadto pracownicy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym związanym z zagrożeniem epidemicznym kwateruje młodzież w Internacie. 

Uczestników zapoznajemy z ofertą skierowaną przez Ochotnicze Hufce Pracy do młodzieży w zakresie kształcenia, wychowania, uczestnictwa w kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych, zasadach korzystania z zaplecza bazy dydaktycznej znajdującej się w zasobach ECKiW OHP w Roskoszy – siłowni, pracowni muzycznej, świetlicy oraz korzyściach płynących z uczestnictwa w projektach europejskich i wymianach międzynarodowych.

Joanna Romaniuk, Aneta Zajączkowska-Stadnicka