Rozpoczęcie realizacji II edycji projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”

 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęło realizację II edycji projektu: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”.
W projekcie uczestniczą cztery dziesięcioosobowe grupy młodzieży w wieku 16 – 24 lata.
 
 
Pierwsze zajęcia jakie odbyły się w ramach realizowanego projektu to 5 – godzinne grupowe integracyjne warsztaty psychologiczne. Uzupełnieniem tych zajęć jest indywidualne wsparcie psychologiczne z którego część młodych osób także już skorzystała.
 
 
Ponadto w ramach projektu uczestnicy otrzymają szansę zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych w ramach kursów zawodowych, podniesienie umiejętności językowych jak również umiejętności komputerowych w ramach kursu komputerowego ECDL. Ponadto 10 osób ma możliwość zrobienia kursu prawa jazdy Kat. B
Dodatkowym wsparciem dla uczestników jest możliwość dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie jak również posiłki w ramach realizowanych zajęć.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny a jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.