Rozpoczęcie kursu dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

13 kwietnia 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczął się kurs umiejętności zawodowych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w jednostkach OHP na terenie całej Polski, zorganizowany w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

DSC_1521

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, których oficjalnie powitał Komendant Główny OHP Marian Najdychor, zostaną przeszkoleni przez kadrę Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego.

DSC_1558'

Do końca kwietnia br. uczestnicy kursu będą się kształcić w zawodach pokrewnych do tych, które nabyli według obowiązującej klasyfikacji zawodowej tj.: krawiec – tkacz, ślusarz – kowal, dekarz –  strzecharz,  stolarz – kołodziej, murarz – kamieniarz, zdun, kucharz – cukiernik, piekarz, rymarz – kaletnik, w celu nabycia kompetencji w zakresie nauczania zawodów ginących. Po zakończeniu kursu będą z kolei nauczać beneficjentów unijnego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” podczas zajęć warsztatowych w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, których uroczyste otwarcie nastąpi na początku czerwca br.

DSC_1524

Zadaniem projektu jest połączenie reaktywacji zapomnianych zawodów z aktywizacją i przywróceniem na rynek pracy młodzieży w wieku 18-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym. Zdobycie zawodu przez młodzież w nowych zawodach da szansę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, zdolnej ocalić tradycyjne rękodzieło i rzemiosło artystyczne.

DSC_1516'

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym a w ramach działań szkoleniowych wezmą udział w zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, kursie przedsiębiorczości, kursach zawodowych oraz przygotowaniu zawodowym w zakresie zawodów ginących.