Rozmawiali o szkodliwości dopalaczy

Dnia 23 maja 2019 r. uczestnicy ECKiW OHP kształcący się w Branżowej Szkole Rzemieślniczej uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem „Sanepidu” panem Przemysławem Kurkowskim. Celem wizyty było uświadomienie młodych ludzi o szkodliwości dopalaczy, które nazywane są nowymi narkotykami. Uczestnicy OHP mogli poznać skutki zażywania dopalaczy oraz konsekwencje jakie się z tym wiążą. Informacje zaprezentowane były w sposób bardzo przystępny i ciekawy co wzbudziło duże zainteresowanie uczniów. Uczestnicy chętnie dyskutowali, zadawali pytania oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

                                                                      Mariola Mirońska, Edyta Trębicka