Roskoszna majówka wśród przyjaciół

20 maja 2009 r. na terenach rekreacyjnych Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy już po raz ósmy odbyły się warsztaty terapii zajęciowej "Majówka wśród przyjaciół" zorganizowane z myślą o młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Biała Podlaska. Organizatorem tegorocznej majówki przebiegającej pod hasłem "Taniec, muzyka i rytmika w aktywności ruchowej" było Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Prosta" oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski.

Plenerowe warsztaty terapii zajęciowej podzielone zostały na dwa bloki tematyczne: blok sportowo-rekreacyjny oraz blok poświęcony choreoterapii. W bloku sportowo-rekreacyjnym znalazły się różnorodne gry i zabawy sprawnościowe i integracyjne pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. W bloku choreoterapii omówiono znaczenie terapii tańcem w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami psychicznymi jak np. upośledzenie umysłowe, schizofrenia, nerwica. Choreoterapia znajduje także zastosowanie w zajęciach z dziećmi niewidomymi, głuchymi, autystycznymi, z zespołem Downa, porażeniem mózgowym, nadpobudliwością ruchową czy też zaburzeniami odżywiania. Bo w terapii tańcem nie chodzi o świetne umiejętności taneczne, piękny ruch, ale o indywidualne odczuwanie i wyrażanie siebie oraz spotkanie z drugim człowiekiem i grupą.
Nie zabrakło też oczywiście samego tańca, do którego zapraszał DJ dbający o odpowiednią oprawę muzyczną oraz dobrą zabawę uczestników majówki.

We wszystkich konkurencjach wzięło udział ponad 300 zawodników – podopiecznych placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej a także 26 osobowa grupa uczniów szkoły specjalnej uczęszczających do ECKiW OHP w ramach przysposobienia do pracy.

Spotkanie, a w szczególności rozgrywki sportowe i taneczne miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników, nauczenie ich uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa, rozwinięcie w młodzieży ducha samodzielności i poczucia wiary we własne siły.
Podsumowaniem majówki był wieczorek integracyjny zakończony wspólnym śpiewaniem i pieczeniem kiełbasek przy ognisku.