Rekrutacja do projektu zagranicznych staży zawodowych

Rekrutacja do projektu

zagranicznych staży zawodowych realizowanych w ramach

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Sektor – Kształcenie i szkolenie zawodowe

Typ akcji – Mobilność osób uczących się i pracowników w dziedzinie szkolenia zawodowego

finansowany ze środków Programu Erasmus+

Projekt skierowany jest do uczestników

Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,

kształcących się w jednej z trzech szkół:

  1. Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia, ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska
  2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Brzeska 71, 21 – 500 Biała Podlaska
  3. Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ im. K.K. Baczyńskiego, ul. Al. Jana Pawła II 97, 21 – 500 Biała Podlaska

 

Uczestnicy projektu wezmą udział we wsparciu przygotowującym

oraz w 2 tygodniowym stażu zawodowym

w Maladze na terenie Hiszpanii lub w Gyomaendrőd na terenie Węgier.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

i uczestnictwa oraz złożenia dokumentów zgłoszeniowych do dnia:

  • 02.2022r. w przypadku grupy wyjeżdzającej na staż zawodowy do Hiszpanii
  • 04.2022r. w przypadku grupy wyjeżdzającej na staż zawodowy na Węgry

Liczba miejsc ograniczona

Szczegółowe  informacje oraz dokumentację rekrutacyjną można otrzymać w biurze projektu lub bezpośrednio u wychowawców:

ECKiW OHP w Roskoszy

Roskosz 23, 21 – 500 Biała Podlaska

tel. (83) 344 41 17 wew. 343, e-mail: eckiwroskosz@ohp.pl

Koordynator projektu: Katarzyna Bancarzewska