Rekrutacja do projektu „Obudź swój potencjał”

efs

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa rekrutacja do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Obudź swój potencjał – YEI”.

Projekt skierowany jest do osób młodych, będących w wieku 18 – 24 lata, niepracujących i nieuczących się, potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

W ramach realizowanych działań młodzież uczestniczyć będzie w doradztwie zawodowym, kursach językowych i komputerowych, kursie prawa jazdy kat. B, szkoleniach zawodowych oraz w trzymiesięcznych stażach zawodowych, które pozwolą na zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu.

Oprócz powyższego wsparcia uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie, zwrot kosztów za dojazdy, ubezpieczenie NNW, refundacja kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie.

 

Szczegółowe informacje nt. projektu uzyskać można:

ECKiW OHP w Roskoszy

Roskosz 23, 21 – 500 Biała Podlaska

tel. (83) 344 41 17 wew. 343

Koordynator projektu: Katarzyna Bancarzewska