Rekrutacja do projektu „GINĄCE ZAWODY POMYSŁEM NA PRZYSZŁOŚĆ”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza nabór do projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”

Jeśli masz 18 – 25 lat i chcesz uzyskać lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe
w zakresie zawodu zduna i posiadasz przyuczenie do zawodu lub kwalifikacje zawodowe
w zawodzie murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych to zgłoś się do udziału w projekcie „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Planowany termin zakończenia realizacji zajęć  do 5 czerwca 2015 r.

Oferta skierowana jest do młodzieży:
– w wieku 18- 25 lat,
– nieaktywnej zawodowo (nieuczącej się i niepracującej, nie zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy),
– posiadającej niewystarczające kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu młodzież weźmie udział w bezpłatnych zajęciach:
– 20 godzinnym grupowym doradztwie zawodowym,
– 30 godzinnym kursie przedsiębiorczości,
– 300 godzinnym kursie zawodowym – w zawodzie murarz – kamieniarz.

Zapewniamy:
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
– wyżywienie w trakcie zajęć,
– ubezpieczenie NNW,
– materiały dydaktyczne.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Osoba odpowiedzialna za rekrutację młodzieży do projektu:

Zbigniew Krzak   tel. 83 342 70 98

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska
Koordynator projektu: Małgorzata Zając