Rekrutacja do nowego projektu “Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój II edycja”


 

 
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa rekrutacja osób do projektu "Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój II edycja".

Informacje na temat projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przeprowadzanej rekrutacji przekazane zostały do Bialskiego Centrum Informacji, pedagogów bialskich szkół oraz kuratorów sądowych. Działania te mają na celu dotarcie do wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

ECKiW OHP w Roskoszy wybierze 40 beneficjentów, którzy zostaną podzieleni na cztery dziesięcioosobowe grupy. Dwie grupy stanowić będzie młodzież w wieku 16-17 lat z OHP lub spoza OHP zaniedbująca obowiązki szkolne bądź nierealizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin ubogich i niepełnych. Kolejne dwie grupy to młodzież w wieku 18-24 lata zagrożona wykluczeniem społecznym, nieucząca się i niepracująca.

Całkowie nieodpłatny projekt potrwa do końca grudnia br i da ogromną szansę na podwyższenie oraz zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności. Ponadto uczestnicy projektu korzystać będą z posiłków w trakcie realizacji zajęć oraz z dofinansowania kosztów za dojazdy.