„Regionalnie – niebanalnie” w ECKiW OHP w Roskoszy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest realizowany projekt „Regionalnie – niebanalnie” w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt rozpoczął się 1 marca i potrwa do 31 maja 2021 r., jego uczestnikami jest ośmioro podopiecznych ECKiW. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników projektu i lokalnej społeczności dotyczącej regionalnego dziedzictwa, promowanie tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła oraz rozwój kompetencji zawodowych i społecznych uczestników i zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

Młodzież poprzez spotkania z osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności dotyczące kuchni, rzemiosła i rękodzieła regionalnego, spotkania muzealne, przeszukanie opracowań i publikacji, zbierze stare regionalne przepisy, wzory, motywy charakterystyczne dla regionu i opracuje je w atrakcyjny dla dzieci i młodzieży sposób, by zainteresować lokalne środowisko, zwłaszcza młode pokolenie, dziedzictwem kulturowym swojego regionu.

Dotychczas młodzież zorganizowała spotkania, podczas których odbyły się zajęcia przygotowawcze, nastąpił podział zadań związanych z zarządzaniem projektem, ewaluacja wstępna, warsztaty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ujęciu materialnym i terytorialnym.