Skład członkowski

 

Przy Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy oraz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP  w Lublinie działa Połączona Wojewódzka Rada Programowa OHP, pełniąca rolę organu doradczego i opiniodawczego, która ma umożliwić Wojewódzkiemu Komendantowi Lubelskiej WK OHP oraz Dyrektorowi ECKiW OHP w Roskoszy podejmowanie decyzji dotyczących prognoz, perspektywicznych planów rozwoju i rocznych planów zamierzeń w poszczególnych dziedzinach działalności OHP.

Skład Rady Programowej OHP (28.02.2017 r.)
1. Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski – przewodniczący
2. Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
3. Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
4. Pan Paweł Pikula – Starosta Lubelski
5. Pan Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny
6. Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
7. Pan Dariusz Stefaniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska
8. Pani Agata Fisz – Prezydent Miasta Chełm
9. Pan Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość
10. Pan Zbigniew Marchwiak – Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
11. Pan Jerzy Miszczak – Prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej
12. Pan Bogdan Opoń – Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
13. Pan insp. Paweł Dobrodziej – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
14. Pani Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
15. Pani Małgorzata Sokół – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
16. Ks. kan. Marian Duma – Duszpasterz Lubelskiej WK OHP, Proboszcz Parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie
17. Pan Piotr Gawryszczak – Wojewódzki Komendant OHP w Lublinie
18. Pan Karol Sudewicz – Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy