Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla 5 uczestników w wieku 18-24 lata w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego dla 5 uczestników w wieku 18-24 lata w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Termin składania ofert – 28.10.2014 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-3/RNRP/2014

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2014-135707

Załączniki:

SIWZ – komputerowe – RNRP

Zał nr 1_umowa komputerowy RNRP

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej