Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 2 osób w wieku 15-16 lat, w ramach projektu „Pomysł na siebie” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 2 osób w wieku 15-16 lat, w ramach projektu „Pomysł na siebie” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Termin składania ofert – 26.01.2015r. do godz. 1100 

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-5/PNS /2014

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2015-006579

Załączniki:

siwz – kurs przedsiębiorczości PNS20150120

Zał-nr-1_umowa- przedsiębiorczość.

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej