Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Termin składania ofert – 17.12.2014 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-8/RNRP/2014

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:  2014-161346

Załączniki:

SIWZ – psycholog grupowe20141209

umowa-RNRP

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej