Przetarg nieograniczony na pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

ECKiW ogłasza przetarg nieograniczony na pozyskanie i budowę (przeniesienie i dostosowanie budynków drewnianych) na potrzeby „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – ETAP I

Termin składania ofert: 11.10.2013 do godziny 11.00

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP/4/RB/2013

Numer nadany przez BZP: 391868-2013 z dnia 26.09.2013

Załączniki:

SIWZ_pozyskanie_i_budowa

zal._nr1_-_PFU_Roskosz

zal._nr_1a_-_Rys_A-1

zal._nr_1b_-_Rys_A-2

zal._nr_1c_-_Rys_A-4

zal._nr_1d_-_Rys_A-3

zal._nr_1e_-_mapa

zal._nr_2_-_wzor_umowy

zal._nr_3_-_oświadczenie

zal._nr_4_-_wzor_wykazu_uslug_projektowych_-_pracownie

zal._nr_5_-_wzor_wykazu_robot_budowlanych_-_pracownie

zal._nr_6_-_oświadczenie

zal._nr_7_-_informacja_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej

zal._nr_8_-_oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

zal._nr_9_-_oswiadczenie

zal._nr_10_-_wzor_formularza_ofertowego_-_pracownie

zal._nr_11_-_wzor_osw._o_podwykonawcach_n-_pracownie