Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2015 roku

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony Na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2015 roku.

Termin składania ofert – 27.01.2015 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-1/1/2015

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 11832-2015

Załączniki:

siwz – dostawa oleju opałowego20150116

Zał nr 1 umowa – dostawa oleju opałowego-3

Zał nr 2_oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał nr 3 druk ofertowy – dostawa oleju opałowego

Zał nr 4_oświadczenie o podwykonawcach

Zał nr 5_wykaz usług

Zał nr 6_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 7_oświadczenie w trybie art.24

Zał nr 8_informacja o przynależności do grupy kapitałowej