Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2015 roku.

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do  Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2015 roku.

Termin składania ofert – 23.02.2015r. do godz. 1100

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-2/2/2015

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 33080 – 2015

Załączniki:

SIWZ – dostawa oleju opałowego20150213

Zał nr 1 umowa – dostawa oleju opałowego-3

Zał nr 2_oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał nr 3 druk ofertowy – dostawa oleju opałowego

Zał nr 4_oświadczenie o podwykonawcach

Zał nr 5_wykaz usług

Zał nr 6_oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał nr 7_oświadczenie w trybie art.24

Zał nr 8_informacja o przynależności do grupy kapitałowej