Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2014 roku

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony Na dostawę oleju opałowego do Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy w 2014 roku.

Termin składania ofert – 27.01.2014 r. godz. 14.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-1/01/2014

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 22088-2014

Załączniki:

SIWS-dostawa-oleju-opałowego

Zał-nr-1-umowa-dostawa-oleju-opałowego

Zał nr 2_oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał-nr-3-druk-ofertowy-dostawa-oleju-opałowego1

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz-usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24

Zał-nr-8_informacja-o-przynależności-do-grupy-kapitałowej