Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „Równi na rynku pracy” oraz „Pomysł na siebie” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek niezbędnych do realizacji projektu „Równi na rynku pracy” oraz „Pomysł na siebie”  w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Termin składania ofert – 17.12.2014 r. godz. 11.00

Numer nadany przez zamawiającego: ZP-9/RNRP/2014

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2014-162083

Załączniki:

SIWZ – materiały biurowe20141210

Zał-nr-1_umowa-RNRP

Zał-nr-2_oświadczenie-o-spełnianiu-warunków

Zał-nr-3_formularz-ofertowy

Zał-nr-4_oświadczenie-o-podwykonawcach

Zał-nr-5_wykaz usług

Zał-nr-6_oświadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu

Zał-nr-7_oświadczenie-w-trybie-art.24-2

Zał-nr-8_informacja-o-grupie-kapitałowej