Przed wyjazdem do Francji

                                                                  
 
Dnia 9 czerwca 2011 r. odbyło się cotygodniowe spotkanie z wychowankami Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy będącymi uczestnikami projektu międzynarodowej wymiany młodzieży „Nasi artyści bez granic”, w ramach akcji 1.1. Programu „Młodzież w działaniu”.
 
 
Projekt jest kolejną edycją wymiany z grupą z MJC Trois Rivières z Francji, która gościła w ECKiW w Roskoszy w ubiegłym roku.
 
25 lipca br. młodzież z ECKiW OHP wyjeżdża do Francji by przez osiem dni wspólnie z młodzieżą francuską realizować zadania projektu podczas wymiany w Dunière sur Eyrieux.
 
Głównymi celami projektu będzie zdobywanie wiedzy o kraju partnera poprzez zajęcia muzyczne i artystyczne, wspólne przygotowywanie spektaklu muzycznego, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności, pogłębianie walki z uprzedzeniami i stereotypami oraz  odkrywanie i docenianie dziedzictwa narodowego kraju partnera.
 
Grupy od dwóch miesięcy spotykają się w swoich krajach i przygotowują elementy spektaklu muzycznego, który wystawią podczas wymiany we Francji: piosenki, skecze, scenki, elementy tańca, dekoracje, stroje, prezentację o swoim kraju.
 
 
17 czerwca koordynator projektu ze strony polskiej wraz z jednym przedstawicielem grupy pojedzie na wizytę przygotowawczą, na której zapoznają się z warunkami i terenem, na którym będzie prowadzona wymiana, zdadzą relacje z przygotowań,  zastanowią się nad pozostałymi działaniami do zrealizowania oraz omówią wszelkie kwestie techniczne i organizacyjne.