WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy realizując projekty współpracy międzynarodowej w ostatnich latach korzystała z możliwości wsparcia programów grantodawczych: Funduszu Polsko-Litewskiego, Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Programu Młodzież w Działaniu oraz programu Erasmus +. Ponadto ECKiW OHP w Roskoszy zrealizowało szereg międzynarodowych wymian młodzieży na mocy podpisanych porozumień i innych inicjatyw młodzieżowych.

logo_pnwm

EU flag-Erasmus+_vect_POS

logoPL-LT_prawa        logo_MWD_PL