Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy

Projekt dotyczy organizacji staży zawodowych dla uczestników ECKiW OHP w placówce kształcenia zawodowego na Węgrzech, jak również w przedsiębiorstwach na terenie Hiszpanii w którym uczestniczy 28 osobowa grupa młodzieży (9 osób w zawodzie kucharza, 9 osób w zawodzie mechanika, 4 osoby w zawodzie fryzjera, 4 osoby w zawodzie pracownik wykończenia wnętrz, 2 osoby w zawodzie murarza) wraz z 3 opiekunami.

Głównym celem projektu jest pomoc osobom biorącym udział w stażu w zdobyciu kwalifikacji zawodowych w zupełnie nowym środowisku, rozwój osobisty i zawodowy, zminimalizowanie ewentualnych zaległości w programie nauczania danego zawodu, przełamanie barier międzyludzkich i kulturowych, wzrost motywacji do zmiany sytuacji życiowej jak również uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w szkole zawodowej o doświadczenia praktyczne z innego kraju. Projekt opiera się głównie na zaangażowaniu uczestników w realizację wszystkich etapów, młodzież poprzez swoje aktywne uczestnictwo nabędzie wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z dziedziny danego zawodu, będzie rozwijała swoje umiejętności praktyczne jak również rozwinie swoje umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się językiem obcym.

Realizacja projektu trwa od 01.10.2017 do 30.09.2019 r.