Profilaktyczne porozumienie

W dniu 16 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej odbył się  koncert profilaktyczny przygotowany przez muzyków zespołu Porozumienie.

Celem koncertu było pokazanie młodym ludziom, że można realizować swoje marzenia, być dobrym człowiekiem i dobrze się bawić bez używek. Ważne jest również propagowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do otaczającego nas świata, określenie systemu wartości  w kształtowaniu osobowości młodych ludzi. Muzycy przyjechali na zaproszenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy w ramach programu profilaktycznego.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy OHP kształcący się w branżowych szkołach zawodowych, na co dzień współpracujących z ECKiW OHP. Podczas spotkania poruszane były istotne problemy nurtujące współczesnego młodego człowieka: nałogi, kradzieże, przemoc w rodzinie i szkole, nieodpowiedzialna miłość. Program był połączony z koncertem zespołu Porozumienie, który wszystkie te tematy przekazywał za pomocą dźwięków oraz w tekstach swoich piosenek a także podczas dialogu artystów z naszą młodzieżą.

Edyta Trębicka