Problem dopalaczy i narkotyków

8 czerwca 2017 r. wychowawcy wraz z Dyrektorem Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP uczestniczyli w konferencji poświęconej problemowi dopalaczy i narkotyków zorganizowanej w Urzędzie Miasta Biała Podlaska.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska oraz Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych konferencję “Narkotyki i dopalacze – zjawisko, wielowymiarowe zagrożenia, profilaktyka na poziomie szkolnym i środowiska. Etiologia – zagrożenia – profilaktyka”  poprowadził zespół ekspertów Centrum Profilaktyki Społecznej – prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, specjalista w zakresie profilaktyki uzależnień, autor wielu prac ukazujących problem narkomanii oraz trenerzy: mgr Agnieszka Taper – specjalistka z zakresu zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i mgr Leszek Roszczenko.
Profesor M. Jędrzejko w sposób niezwykle interesujący przybliżył uczestnikom zagadnienia dotyczące mechanizmów działania nowych narkotyków, sposobów rozpoznawania zachowań po zażyciu narkotyków oraz zasady postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem narkotyków i dopalaczy. Wiadomości uzyskane podczas konferencji będą bardzo przydatne naszej kadrze wychowawczej w pracy z młodzieżą.

Wykład profesora został przyjęty entuzjastycznie, czego dowodem były nie tylko gromkie brawa, ale też liczne pozytywne opinie zebrane po konferencji.

Edyta Trębicka