Porozumienie z OSP

           11 lutego 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Dyrektor  Centrum Mariusz Filipiuk zawarł z Powiatowym Oddziałem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP., reprezentowanym przez Prezesa Tadeusza Łazowskiego oraz Wiceprezesa Zbigniewa Łaziuka, porozumienie o współpracy obu podmiotów.

DSC_5794

W ramach współpracy, strony porozumienia będą podejmowały działania mające na celu poprawę sytuacji społecznej młodzieży,  szczególnie w obszarach: edukacji młodych, aktywizacji społeczno-zawodowej, przygotowania ich do wejścia na rynek pracy oraz aktywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, w tym poszerzania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i bezpieczeństwa powszechnego, jak również wzajemną promocję – realizowanych przez strony porozumienia – zadań.

DSC_5843