“Pomysł na siebie” – wsparcie psychologiczne

 wiedza edukacja rozwój-crop

Pierwsze dni listopada to czas realizacji w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego.  Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Pomysł na siebie” uczestniczy w nich dziesięcioosobowa grupa młodzieży.

DSC_0074

W ramach zajęć grupowych realizowane są warsztaty, których celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych, budowanie zaufania wobec grupy jak również nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Uzupełnieniem zajęć grupowych będzie udział w indywidualnym wsparciu psychologicznym dostosowanym do zdiagnozowanych osobistych problemów uczestników związanych między innymi z sytuacją rodzinną, konfliktami z rówieśnikami, barierami w kontaktach interpersonalnych, uzależnieniami, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań.

DSC_0068

Wsparcie indywidualne będzie dostępne dla beneficjentów przez cały okres realizacji projektu, prowadzi je doświadczony psycholog Pani Agnieszka Łukaszuk.