Polsko-białorusko-ukraińskie spotkanie robocze

                 31 stycznia 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerskie z udziałem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Mariana Najdychora, Dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Mariusza Filipiuka, gości z Białorusi – licznej delegacji Forum Polskich Inicjatyw Społecznych Brześcia i obwodu brzeskiego, min.: Rusłana Połochina, Olgi Popowicz, Haliny Mickiewicz, Jadwigi Szustał,  przedstawicieli samorządów terytorialnych Ukrainy, a także ks. prałata Henryka Błaszczyka – Kawalera Maltańskiego i wojewódzkiego duszpasterza OHP z Olsztyna, dr Wojciecha Pulikowskiego – wykładowcy Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach,  Ryszarda Bosia – radnego powiatu bialskiego oraz Cezarego Nowogrodzkiego – bialskiego działacza społecznego.

 Podczas spotkania, wzbogaconego wykładem dr Wojciecha Pulikowskiego na temat historii stosunków polsko-białoruskich, omówiono dotychczasową współpracę na rzecz m.in. propagowania idei tolerancji, wzajemnego szacunku, promocji kultury obu krajów, rozwoju naukowych i obywatelskich postaw wśród młodzieży po obydwu stronach Bugu. Spotkanie było także okazją do   zaplanowania dalszych wspólnych  przedsięwzięć na rzecz młodzieży, tj. projektów wymiany międzynarodowej i innych wyzwań transgraniczych.

Uczestnicy zakończyli spotkanie z nadzieją, że wzajemna współpraca zaowocuje w  przyszłości wieloma inicjatywami przynoszącymi korzyści dla młodzieży z Polski i Białorusi.