Polsko-białoruska zaduma

5 kwietnia 2018 r. młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z przedstawicielami Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży oraz ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej uczestniczyła w sprzątaniu miejsca pochówku 40 tys. jeńców wojennych w lesie „Popówka” w Kaliłowie. W trakcie sprzątania młodzież poznała historię tego i innych cmentarzy jenieckich w okolicy Białej Podlaskiej.

W okresie od czerwca do listopada 1941 roku na tym terenie znajdował się obóz jeniecki „Front Stalag 307 C”, przez który przewinęło się do 250 tys. jeńców głównie radzieckich. Nadmienić należy, że wśród nich znajdowała się również ludność cywilna polska – mieszkańcy Brześcia i okolic. W styczniu 1943 roku wieś Kaliłów została spacyfikowana za pomoc jeńcom i walkę z hitlerowskim najeźdźcą. W wyniku pacyfikacji zginęło 23 mieszkańców wsi. Ogólnie, w okolicach Białej Podlaskiej, śmierć poniosło około 125 tys. jeńców wojennych.

Młodzież wraz z opiekunami udała się także do Woskrzenic Dużych i Holi, aby zobaczyć inne miejsca kaźni jenieckiej i poznać historię tych miejsc.

W trakcie porządkowania cmentarza pojawili się przedstawiciele mediów lokalnych i białoruskich.

Porządkowanie zwieńczyło uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem, na które przybył Konsul Republiki Białoruś Wasil Kurlowicz.

Na zakończenie zorganizowane zostało wspólne ognisko.

Maciej Bechta