Podsumowano projekt “Od stażu do angażu”

25.10.2017 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się oficjalne podsumowanie projektu „Od stażu do angażu”, w którym uczestniczyła młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, kadra wychowawcza jak również uczestnicy biorący udział w projekcie.

W trakcie spotkania omówione zostały cele osiągnięte w ramach zrealizowanego projektu, młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas staży zawodowych realizowanych w miejscowości Ubeda w Hiszpanii, zaprezentowany został również album wspomnień zawierający informacje oraz zdjęcia z wyjazdów stażowych.

Udział w dwutygodniowych stażach zawodowych realizowanych w prywatnych przedsiębiorstwach to możliwość poznania zagranicznych standardów pracy jak również nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy, ich głównym celem było wsparcie uczniów w nauce danego zawodu, poznaniu języka branżowego, organizacji pracy w zakładach na terenie Hiszpanii jak również kultury, tradycji i zwyczajów kraju przyjmującego.

Każdy z uczestników miał okazję pracować na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia zawodowego nabywanym w Polsce.

Podczas uroczystości młodzież biorąca udział w projekcie z rąk Dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Pana Karola Sudewicza otrzymała dokumenty potwierdzające kompetencje nabyte w trakcie pobytu za granicą, był to dokument Europass – Mobilność potwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz zaświadczenia potwierdzające udział w stażu zawodowym w języku polskim i angielskim wydane przez instytucje partnerskie.
Powyższe dokumenty jak również zdobyte doświadczenie zawodowe będzie szczególnie ważne w momencie ukończenia szkoły i niewątpliwe przyczyni się do pomyślnego zdania zewnętrznego egzaminu zawodowego a w niedalekiej przyszłości będzie dodatkowym atutem podczas poszukiwania pracy.

Projekt „Od stażu do angażu” w całości był realizowany dzięki środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy do obejrzenia albumu z realizacji projektu:

folder projektu Od stażu do angazu