Podsumowanie projektu „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”

Dnia 17.06.2019 roku w Internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się oficjalne podsumowanie projektu „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy, kadra wychowawcza i młodzież biorąca udział w projekcie, omówione zostały osiągnięte w ramach realizowanego projektu cele i działania. Młodzież opowiedziała także o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas staży zawodowych realizowanych w Maladze w Hiszpanii oraz w Gyomaendrőd na Węgrzech. Ponadto wyświetlone i omówione zostały prezentacje z pobytu za granicą oraz folder zawierający informacje o stażach, relacje uczestników i zdjęcia z wyjazdów stażowych.

Na zakończenie młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała, z rąk Dyrektora  Karola Sudewicza, dokumenty potwierdzające kompetencje nabyte w trakcie pobytu za granicą. Były to zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w stażu zawodowym oraz w zrealizowanych działaniach wydane przez instytucje partnerskie, uczestnicy otrzymali również pamiątkowe kubki i zdjęcia. Powyższe dokumenty, a przede wszystkim zdobyte doświadczenie zawodowe i kulturowe z pewnością zwiększą szanse młodzieży na znalezienie zatrudnienia po zakończonym procesie edukacji.

Głównym celem realizowanego projektu było umożliwienie zdobycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie uczniów w nauce języka branżowego jak również w poznaniu kultury, tradycji i zwyczajów krajów przyjmujących. W projekcie wzięło udział 28 podopiecznych ECKiW OHP w Roskoszy, kształcących się w zawodzie kucharz, fryzjer, murarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych i mechanik pojazdów samochodowych. Przed wyjazdem na staż młodzież brała udział we wsparciu pedagogicznym, kulturowym i językowym. Dwutygodniowe staże zorganizowane były w dniach 10-23.02.2019r. na Węgrzech oraz 30.03 – 13.04.2019r. w Hiszpanii.

Jest to już kolejny projekt całkowicie bezpłatnych staży zagranicznych realizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, który zakończy się 30.09.2019r.

Projekt „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER.

Zapraszamy do obejrzenia folderu.