Piramida kariery

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i drogi kształcenia powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Dnia 22 marca 2022 r. wychowankowie z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP uczestniczyli w warsztatach dotyczących planowania swojej kariery zawodowej. Spotkanie przeprowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej Pani Dorota Sorbian-Przybysz oraz Pani Agata Szaniawska-Trochanowicz. Młodzież w oparciu o indywidualny plan działania poznała swoje predyspozycje zawodowe, cechy charakteru, swoje umiejętności, zainteresowania, wartości oraz  zasady rządzące rynkiem pracy. Uczestnicy uzyskali także informacje na temat sposobów poszukiwania pracy.

Skuteczne poradnictwo zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje i zainteresowania.

Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży. Umożliwiły jej nie tylko pełniejsze poznanie samych siebie, ale też przybliżyły zasady wejścia na rynek pracy.

Renata Golczewska, Katarzyna Deneko, Olga Dawidziuk