Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

Październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, w związku z tym dnia 28 października 2019 roku uczestniczki Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wzięły udział
w prelekcji pod tytułem ,,Samobadanie piersi może uratować życie”.

Spotkanie odbyło się w Oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej im. S. Konopki w Białej Podlaskiej. Prelegentem była dr. n. med. Ewa Czeczelewska – specjalistka pielęgniarstwa onkologicznego.

Szkolenie dotyczyło głównie profilaktyki raka piersi, umiejętności samobadania i rozpoznawania zagrożenia, a także higieny zdrowia kobiety. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji na temat badań profilaktycznych, konieczności ich systematycznego wykonywania, czynników ryzyka oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.

Prelekcja została uzupełniona prezentacją technik samobadania piersi. Podczas części warsztatowej dziewczęta mogły osobiście nauczyć się techniki samobadania piersi na specjalistycznym silikonowym fantomie. Dotykiem mogły poszukać niepokojących zmian, guzków i wstępnie je zdiagnozować.

Rak piersi to najczęstszy nowotwór wśród kobiet, wykryty we wczesnym etapie jest wyleczalny w 95% a w późniejszym stadium, kilkukrotnie zmniejsza szanse na przeżycie, dlatego edukacja młodych ludzi w tym zakresie jest niezbędna. Zajęcia uświadomiły naszym uczestniczkom ryzyko zachorowania na raka piersi, uczestniczki nauczyły się samobadania i zrozumiały jak ważna jest profilaktyka i regularne badania dzięki czemu stały się świadome zagrożenia.

Renata Golczewska, Olga Dawidziuk