Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2016 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wraz z wychowawcami w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowali w świetlicy ECKiW OHP w Białej Podlaskiej wieczornicę.

Po pogadance przypominającej sylwetki Żołnierzy Wyklętych, młodzież obejrzała film “Żołnierze Wyklęci i Losy niepokornych” zrealizowany przez Fundację Filmową Armii Krajowej.

Zajęcia miały na celu przypomnienie młodzieży o wartościach i postawach, dzięki którym nasza ojczyzna przetrwała najtrudniejsze chwile.