Pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem

W dniu 12.04.2010 r. młodzież wraz z wychowawcami ECKiW OHP w Roskoszy  uczciła pamięć poległych w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Od minuty ciszy zaczęły się w poniedziałek lekcje we wszystkich klasach.

O tym, dlaczego polska delegacja z prezydentem na czele poleciała do Smoleńska, przypominali uczniom zarówno nauczyciele, jak i wychowawcy OHP. Mówili o tym, że Katyń był tragiczną kartą w dziejach Polski a zbrodnia dokonana przez NKWD była zatajana przez długie lata.
70 lat temu w Katyniu jak i teraz na lotnisku pod Smoleńskiem zginęli wielcy Polacy.
 
 
Omówiono znaczenie żałoby narodowej, symbolikę kiru, uroczyście odczytano listę ofiar katastrofy oraz przypomniano ich sylwetki.
Młodzież wspólnie z wychowawcami przygotowała gazetkę ku czci ofiar oraz wpisywała się do księgi kondolencyjnej.
 
 
Tragedia pod Smoleńskiem we wszystkich wyzwoliła potrzebę dzielenie się smutkiem, swoimi refleksjami oraz zastanowieniem nad wartościami i sensem życia.