Pamięć o bohaterach

19 października 2017 r. młodzież  Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP ucząca się w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I Stopnia wspólnie z kadrą wychowawczą odwiedziła Cmentarz Parafialny w Białej Podlaskiej.

W czasie pobytu na cmentarzu wychowankowie ECKiW OHP pomagali starszym ludziom przy pracach porządkowych na grobach bliskich oraz sprzątali zabytkowe groby wyrywając ziele, grabiąc i zamiatając liście.

Młodzież zapaliła znicze na zbiorowych mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r., rozstrzelanych przez hitlerowców w 1941 r. i pomodliła się oddając w ten sposób pamięć i hołd poległym żołnierzom.

Aneta Zajączkowska