Otrzymali własne M

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej w parku zespołu Dworsko – Parkowego ECKiW w Roskoszy”.

Celem projektu jest zobrazowanie bogactwa flory i fauny naszego parku. Na trasie ścieżki usytuowane zostaną tablice poglądowe obrazujące znajdujące się tu gatunki roślin, zwłaszcza drzew i krzewów oraz ptaków, ssaków i owadów.

Jednym z elementów projektu jest przygotowanie i rozmieszczenie budek lęgowych dla rozmaitych gatunków ptaków, jak również nietoperzy i wiewiórek.

W minionym tygodniu nasi uczestnicy, pod nadzorem wychowawców przygotowywali dostosowane do goszczących u nas zwierząt stanowiska lęgowe. Obecnie trwa umieszczanie skonstruowanych budek w odpowiednich miejscach, zwłaszcza na terenie naszej Wioski Ginących Zawodów. Liczymy, że zostaną one chętnie zasiedlone, zwłaszcza, że nie pobieramy czynszu.