OHP wobec nowych trendów na rynku pracy

 
W dniach 17-20.09.2012 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie doskonalące „OHP wobec nowych trendów na rynku pracy” zorganizowane w związku z realizacją Zadania 3 Przygotowanie kadry realizującej zadania w zakresie działalności MCK i PP w ramach projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”.
 
 
W szkoleniu uczestniczyła 27-osobowa kadra doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w Młodzieżowych Centrach Kariery i Punktach Pośrednictwa Pracy.
 
Uczestnicy szkolenia podzieleni na dwie grupy pracowali pod nadzorem doświadczonych wykładowców z firmy WYG International zgłębiając cele, zadania, metody i narzędzia indywidualnego poradnictwa zawodowego. Uczyli się diagnozowania preferencji i predyspozycji zawodowych i osobowościowych, doboru odpowiednich metod i ćwiczeń, tworzenia profilu predyspozycji zawodowych, określania ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego oraz sporządzali plan pracy z klientem na podstawie zebranych informacji.
 
 
Podczas szkolenia omówiono także Międzyinstytucjonalne Centra Bilansów Kompetencji, Walidację Kompetencji Nieformalnych oraz Centrum Diagnostyczne Kompetencji.
 
Wiele miejsca poświęcono także analizie kwalifikacji i umiejętności klienta pod kątem doboru oferty pracy i kierunku szkolenia oraz analizie ofert pracy, doborowi pracowników pod kątem określonych umiejętności i wymagań pracodawcy oraz współpracy z klientem OHP.
 
 
Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu.