Ogólnopolskie szkolenie w zakresie Prawa zamówień publicznych

         W dniach 21-22 stycznia 2014 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie dla pracowników jednostek OHP z całej Polski w zakresie Prawa zamówień publicznych.

Szkolenie w krótkim przemówieniu otworzył Komendant Główny OHP Pan Marian Najdychor. Wykładowcą i prowadzącym szkolenie był Pan dr inż. Janusz Dolecki – znawca i ekspert w zakresie zamówień publicznych, wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytetach w Gdańsku, Łodzi i Białymstoku, były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, a także autor wielu publikacji fachowych o tematyce szeroko pojętej problematyki zamówień publicznych. Wśród  zaproszonych specjalistów wymienić należy także Pana Andrzeja Nastulę z Wydziału Kontroli Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

DSC_5730

Pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zapoznali się z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem prawnym systemu zamówień publicznych. Przeanalizowano także przesłanki wykluczenia wykonawców – odnosząc się do  grupy kapitałowej, a także orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 grudnia 2013 r. Omówiono także kwestię samego zamówienia – jego kwalifikację, usługi priorytetowe i niepriorytetowe, oszacowanie wartości, opis przedmiotu, a także zamówienia uzupełniające. Po przerwie obiadowej, uczestnicy szkolenia zapoznali się z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi podwykonawstwa, a także warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

W drugim dniu szkolenia wiele uwagi poświęcono problematyce badania i oceny ofert, a następnie dokonano analizy prawdopodobieństwa wystąpienia sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. W kolejnym punkcie szkolenia Pan Andrzej Nastula omówił najczęściej popełniane błędy w procedurach zamówień publicznych.

DSC_5731

Podsumowania szkolenia dokonał Komendant Główny OHP Pan Marian Najdychor, życząc uczestnikom szkolenia, by zdobyta wiedza pozytywnie wpłynęła na efektywność ich codziennej pracy.