Ogólnopolska narada kadry OHP

W dniach 2-3 lipca 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się ogólnopolska narada kadry kierowniczej OHP.

Przewodniczył jej Komendant Główny OHP Marian Najdychor, a uczestniczyli w niej Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów Biur Komendy Głównej OHP, Zespół Prezydialny, pracownicy Komendy Głównej OHP, Wojewódzcy Komendanci oraz Dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP.

DSC_4478

Podczas narady omówiono wytyczne do wdrożenia procesu planowania rzeczowo-finansowego w OHP na 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasad budżetowania zadaniowego i efektywności realizowanych zadań oraz stan realizacji w OHP Programu Rządowego „Praktyki studenckie w administracji”.

Przedstawiono efektywność pośrednictwa pracy i realizację Akcji Lato OHP oraz wytyczne w zakresie funkcjonowania bazy ofert pracy OHP w związku z dostosowaniem do Centralnej Bazy Ofert Pracy. Ponadto wyeksplikowano pośrednictwo pracy w sieci EURES oraz wykorzystanie przez jednostki OHP potencjału ECAM do upowszechniania usług rynku pracy.

Zaprezentowano wytyczne do działalności antykorupcyjnej oraz zasady znowelizowanych kryteriów ocen realizowanych w jednostkach kontroli.

Wiele uwagi poświęcono rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pomocy dla młodzieży zdającej egzaminy poprawkowe i monitorowaniu losów absolwentów OHP.

Objaśniono zasady udzielania zamówień publicznych w jednostkach OHP, w tym w projektach współfinansowanych w ramach EFS.

Szczegółowo omówiono stan realizacji projektów wdrażanych w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” oraz analizę wydatkowania środków finansowych na ich realizację.

DSC_4482

W dalszej części narady przybliżono realizację w ECKiW OHP w Roskoszy projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” a także założenia do organizacji i przebiegu konferencji kończącej realizację powyższego projektu.

DSC_4489

Ważnym punktem narady było zwiedzanie warsztatów usytuowanych na terenie ECKiW OHP zrealizowanych w ramach projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

DSC_4491

Podsumowania narady dokonał Komendant Główny OHP Marian Najdychor przedstawiając zalecenia i wytyczne do realizacji na najbliższe miesiące.